Bouwpartners Engineering levert de volgende diensten:


Bouw Management

De opdrachtgever als initiatiefnemer dient in korte tijd veel belangrijke beslissingen te nemen die vaak onomkeerbaar zijn en over een lange periode doorwerken. Het bouwproces vergt evenwel kennis van regelgeving, techniek en economie. Ons bureau levert de deskundigheid om de besluitvorming van het begin tot en met de uitvoering doeltreffend en efficiënt te laten verlopen. Een belangrijk aspect daarbij is de beheersing van de exploitatiekosten als onderhoud, schoonmaak etc. Bouwpartners Engineering bezit ruime kennis en ervaring op het gebied van planologische procedures, haalbaarheidsonderzoeken, kostencalculaties, het maken van bestekken en het voeren van de directie op de bouwplaats.

Bouw Engineering
De architect als belangrijkste adviseur van de opdrachtgever is verantwoordelijk voor een passend onderwerp, waarbij de gebruikswaarde en de belevingswaarde voldoende efficiëntie en uitstraling moeten waarborgen. Een efficiënt gebouw waarborgt een economisch gezonde bedrijfsvoering. Een gebouw met uitstraling waarborgt de juiste representatie. Door haar kennis en ervaring op het gebied van bouwconstructies, geluidswering en bouwfysica op basis van de nieuwste inzichten en regelgeving, zorgt Bouwpartners Engineering voor de essentiële technische ondersteuning.

Bouwvoorbereiding
De uitvoering van het werk dient tegenwoordig snel en efficiënt tot stand te komen. Van de aannemer van het werk wordt meer inbreng verlangd, waardoor hij een grotere verantwoordelijkheid draagt. Een goede voorbereiding door middel van uitvoeringstekeningen is hierbij dan ook noodzakelijk. Het “stapelen” van prefab elementen en toepassing van nieuwe materialen en bouwwijzen verkleinen de risico’s tijdens de uitvoering en dragen bij tot kostenbeheersing…

Met onze technische knowhow en visie op bouwwijzen en uitvoering zijn wij in staat in korte tijd het constructieve ontwerp, compleet met berekeningen en uitvoeringstekeningen, te vervaardigen.

Expertise
In het kader van stadsvernieuwing is het noodzakelijk te bouwen in gebieden van beperkte omvang. Mogelijke schade aan belendingen maakt het noodzakelijk de bouwkundige toestand vooraf duidelijk vast te leggen. Het vooraf maken van fotoreportages en rapporten door ons bureau voorkomt juridische problemen achteraf. Verzekeringsmaatschappijen worden vaak geconfronteerd met complexe schades. Ons bureau is in staat vanuit een goed technisch inzicht een juiste analyse en een objectief advies te geven omtrent de feitelijke oorzaak van de schade en de daarbij behorende kostentaxatie. Een goede afhandeling van de schade kan hierdoor worden gewaarborgd.