Bouwbesluit 2012

In het het Bouwbesluit 2012 staat: “Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!